สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนและการรายงาน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง มีความประสงค์รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร มาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 4 ตำแหน่ง

[ 23-02-2567 ] Hits:179

ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ฉบับที่ 2 (3/2567)

ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวนออกเฉียงเหนือตอนล่าง ฉบับที่ 2 (3/2567) เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

[ 23-02-2567 ] Hits:321

ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ฉบับที่ 1 (2/2567)

ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวนออกเฉียงเหนือตอนล่าง ฉบับที่ 1 (2/2567) เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

[ 23-02-2567 ] Hits:178

เรื่อง แจ้งเตือนให้ระมัดระวังการเกิดอัคคีภัย การจุดไฟเผาตอซังข้าว การเผาวัชพืชในไร่นา การจุดไฟล่าสัตว์ในป่า และวิกฤติหมอกควันในช่วงฤดูแล้ง ปี พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ขอประกาศแจ้งเตือนให้ระมัดระวังการเกิดอัคคีภัย การจุดไฟเผาตอซังข้าว การเผาวัชพืชในไร่นา การจุดไฟล่าสัตว์ในป่า และวิกฤติหมอกควันในช่วงฤดูแล้ง ปี พ.ศ.2567 {gallery}Ma-19/gallery}

[ 08-02-2567 ] Hits:960

 1. จัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ราคากลาง eGP
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

บริการออนไลน์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ