ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายธนวัฒน์ ไพศาลเจริญโชติ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 098-2861795

นายทองพูล จารุจิต

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 095-6095667

นายจักรี ปราณีวงศ์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 081-2665566

นายเต็มพงษ์ พิมพ์ทรายญภา

เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 083-9819128

ผู้บริหารส่วนราชการ

ว่าง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
-

นางสาววันวิสาข์ ศรีแสง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

บริการออนไลน์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ