กองช่าง

นางสาวศิริลักษณ์ แสนทวีสุข

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

พนักงานส่วนตำบล

นายสุริยา ทุมมา

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

ว่าง

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

พนักงานจ้างตามภารกิจ/คนงานทั่วไป

นายรักชาติ มาทฤทธิ์

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

จ.ส.ต.วรวุฒิ สง่าจิตร

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นางสาวนัยนา ลีลาวรรณ

คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานธุรการ)

นายชัชวาลย์ สิงห์หมุ่ย

คนงานทั่วไป

บริการออนไลน์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ