หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาววันวิสาข์ ศรีแสง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาววันวิสาข์ ศรีแสง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย

นางทิพาภรณ์ พุ่มจันทร์

หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาววันวิสาข์ ศรีแสง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวศิริลักษณ์ แสนทวีสุข

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวศิริลักษณ์ แสนทวีสุข

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางทิพาภรณ์ พุ่มจันทร์

หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

บริการออนไลน์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ