สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายเสน่ห์ คำสี

ประธานสภา

นายกฤษฏิ์ สารักษ์

รองประธานสภา

นายจำเนียร ก้อนทรัพย์

เลขานุการสภา

สมาชิกสภา

นายบารมี สีทากุล

ส.อบต. ม.3

นายไพฑูรย์ เต่าทอง

ส.อบต. ม.4

นายวัชรินทร์ อุปทัง

ส.อบต. ม.5

นายธนวัฒน์ วงมาลี

ส.อบต. ม.6

นายสุริยา สีดาโครต

ส.อบต. ม.7

นายจรัญ คูณตาแสง

ส.อบต. ม.8

ร้อยตรีเจษฎา เจริญชัย

ส.อบต. ม.9

นายจิรวัฒน์ วงคะพันธ์

ส.อบต. ม.11

บริการออนไลน์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ