สำนักปลัด

นางทิพาภรณ์ พุ่มจันทร์

หัวหน้าสำนักปลัด

พนักงานส่วนตำบล

นางอนันฐิตา เขมะปัญญา

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

นางสุภาวดี บุญทน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวสุธาสินี ชายทวีป

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

สิบเอกอุทัย อุ่นสอน

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

พันจ่าเอกสุวิท เรืองอร่าม

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ

สิบเอกปภังกร สง่าจิตร

นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวราตรี อินทร์สูงเนิน

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวจินตนา คงสีลา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

พนักงานจ้างตามภารกิจ/คนงานทั่วไป

นางจารุวรรณ สิงหะตา

ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

นางสาวใบเฟิร์น วงศาเลิศ

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสำรวย สองศร

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นายรวีวร ทองน้อย

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

นางวสุธิดา ทุมมา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายไพสาร คูณสมบัติ

คนงานทั่วไป (พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง)

นายไพโรจน์ ใหญ่ล้ำ

คนงานทั่วไป (พนักงานขับรถยนต์)

นายมงคล พรมจันทร์

คนงานทั่วไป (พนักงานขับรถขยะ)

นายเปรมชัย พรอินทร์

พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา

นางสาวจีรนันท์ พรมภักดี

คนงานทั่วไป

นายสุทธิศักดิ์ แก่นคำ

พนักงานขับเครื่องจักรกลฯ

-ว่าง-

นักการภารโรง

บริการออนไลน์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ