กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวศิริลักษณ์ แสนทวีสุข

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

พนักงานส่วนตำบล

นางสาวอรอนงค์ แก้วกัญญา

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

วัชราภรณ์ ดาวแก้ว

ครู

นางสาวไพรัตน์ กาญจนะวงค์

ครู

นางวราภรณ์ พาประจง

ครู

นางสาวสุธาทิพย์ กาคำผุย

ครู

ว่าง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

พนักงานจ้างตามภารกิจ/คนงานทั่วไป

นางสาวศิวิไล นิลเกษ

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางสาวนันท์นภัส จันมีรชานัตธุ์

ผู้ช่วยนักสันทนาการ

นางกมลทิพย์ เพชรเลื่อน

ผู้ช่วยครูผู้ช่วย

นางอุไรย์ หลอดแก้ว

ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

นางสาวสุนิษา คำศรีสุข

ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

นางรัตติยา ไชยมั่น

ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

บริการออนไลน์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ